پربازدیدترین ها

جدیدترین نوشته ها

اجتماعی

اجتماعی (2)

دیدگاه ابن سینا درتنوع قوای نفس مرحوم ابن سینا در بیان ضرورت تقسیم و تنوع قوای نفس پنج وجه را مطرح نموده که چهار وجه آن را مود مناقشه قرار داده و رد می نمایند و تنها یک وجه آن را می پذیرند و آن عبارتست از اینکه : اگر اختلاف و تفاوت اثار و افعال اختلاف نوعی و جنسی باشد این حکایت از تعدد نوعی قوای نفس است وی با الگو گیری از قاعده الواحد می گوید :
نقش انسان کامل در تربیت معنوی انسان Featured
شنبه, آبان 02 1394
نقش انسان کامل در تربیت معنوی انسان از دیدگاه قرآن کریم تعریف مساله : قرآن کریم برای تامین سعادت بشر نازل شده است وهر آنچه که درمسیر تامین سعادت انسان مورد نیاز بوده رابیان فرموده است وازسوی دیگر می دانیم که اساسی ترین هدف ادیان الهی هدایت انسان است وارسال رسل وانزال کتب آسمانی همه وهمه درهمین مسیر بوده است لذا بررسی نقش انبیاء و اولیاء معصوم (ع) به عنوان هادیان بشر از نگاه هدایت ایصالی امری ضروری وغیرقابل اجتناب است. مراد ما از انسان کامل دراین تحقیق انسانی است که روحش را از تمام آلودگی ها وتعلقات پاک نموده…

به ما بپیوندید

نوشته های قدیمی تر

کتاب های منتشر شده

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %